Stav nezaměstnaných mladých lidí v EU je alarmující

Nezaměstnanost v době hospodářské krize výrazně narůstá ve všech zemích Evropské unie (EU).

Parlamentu (EP) a členka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Edit Bauer v nezaměstnanosti mladých lidí, která dosahuje 25 %. „Alarmující je, že zaměstnat se neumí převážně středně kvalifikovaní lidé, tím pak později hrozí, že se ocitnou v pasti chudoby, ze které se bez pomoci jiných už jen velmi těžko dostanou,“ uvedla po dnešním diskusním fóru na téma zaměstnanosti a sociální politiky v EU, které organizovalo Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Jako pozitivum však hodnotí, že narůstá poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle. „Vícestrannost dovedností, týmový duch, multikulturní cítění či jazykové schopnosti jsou největší devizou absolventů, kteří se rozhodnou vstoupit na evropský pracovní trh,“ upřesnila poslankyně EP.

Právě na oblast výměnných mezikulturních a vzdělávacích programů se snaží v současnosti EU zaměřit. „Programy jako například Erasmus pro studenty vysokých škol jsou na Slovensku velmi úspěšné. Je velmi výhodné, když studenti navštíví jinou zemi, studijní poznatky pak mohou dále využívat. Stejně tak EU v tomto směru intenzivně podporuje i možnosti absolventských stáží,“ dodala Bauer.

Na podporu této myšlenky vznikl nový projekt, jehož hlavní cíle se teprve kreují. „Jde o spolupráci a podporu výměnných studijních, ale hlavně pracovních zkušeností s možností vstupu na pracovní trh mladých lidí ze šesti postsocialistických zemí,“ nastínil poslanec a kvestor Evropského parlamentu za Českou republiku, Jiří Maštálka.

Spolu s Edit Bauer se shodli, že zde vede cesta podpory mladých a šikovných lidí, jejichž přidanou hodnotou je především inovativní přístup k práci. „Potřebují jen vhodné nasměrování a také pozitivní mentorský přístup,“ dodala Bauer.

Míra zaměstnanosti EU poklesla ve třetím čtvrtletí 2009 ve srovnání s druhým o 0,5 %, což představuje asi 1,02 milionu osob. Vyplývá to ze sezónně očištěných údajů, které zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat 14. prosince. Jedná se o první odhady.

Na Slovensku míra zaměstnanosti poklesla ve třetím čtvrtletí o 0,7% a meziročně o 3,7%.

Podle odhadů Eurostatu bylo ve 27 členských zemích EU ve třetím kvartálu 2009 zaměstnáno 221,6 milionu lidí.

Nejnovější články

Další články autora