Odpočet DPH bude možný už i u osobních vozidel

Podnikatelé si budou moci od 1. ledna příštího roku odečíst daň z přidané hodnoty (DPH) při koupi a pronájmu osobních automobilů patřících do kategorie M1. Vyplývá to z nového zákona o správě daní, který podepsal prezident SR Ivan Gašparovič.

Důvodem pro takovou změnu, která se do právní normy dostala jako pozměňovací návrh parlamentního finančního výboru, je zrovnoprávnění možnosti odečtení DPH u osobních vozidel s kategorii užitkových aut N1, kde taková možnost existuje již dnes. Po zrušení zákazu odpočtu DPH na motorová vozidla kategorie M1 Slovensko již nebude moci znovu zavést toto omezení.

Samotný zákon o správě daní je součástí reformy daňové správy, přičemž jeho cílem je zvýšení přímočarosti procesů, především zajištění rychlejší komunikace se správcem daně. Zákon například upřednostňuje elektronické doručování dokumentů, jsou-li splněny základní podmínky takového způsobu doručování a umožňuje také, aby některá podání poplatníků vybavil kterýkoli věcně příslušný správce daně.

První etapa reformy správy daní a odvodů v rámci tzv. programu UNITAS zahrnuje reformu daňové a celní správy jako samostatných organizací a má být ukončena k 1. lednu 2012, druhá fáze představuje sloučení těchto zreformovaných organizací do tzv. programu UNITAS. Finanční zprávy SR s termínem 1. ledna 2013. Parlament již před časem schválil související zákon o orgánech státní správy v oblasti daní a odvodů, který od roku 2012 vytváří nový model daňové správy.

Namísto současných více než 100 daňových úřadů se tak zřídí jen osm úřadů v sídle kraje, jakož i daňový úřad pro vybrané daňové subjekty s celoslovenskou působností. Podle ministerstva financí výsledkem těchto změn bude modernější a flexibilnější daňová správa. Mnozí opoziční představitelé však tuto změnu naopak kritizují, protože podle nich vzdálí správu daní od občanů.

Koaliční poslanec a šéf finančního výboru parlamentu Jozef Burian (Směr-SD) prosadil do zákona o správě daní i ustanovení o osvobození příjmu, který by mohl vzniknout fyzické osobě při převodu jejích bezcenných cenných papírů na Fond národního majetku (FNM), od daně.

Nejnovější články

Další články autora